Filts Eric Schüldt får Sveriges Radios språkpris 2018 för "språklig magi" och "storslagen lågmäldhet". Grattis Eric!

Choose region