Text till svensk sub header

Sektledaren Mor Lilly

Producerat på uppdrag av Sveriges Radio
Lyssna och läs mer
I mitten av 1980-talet påstår en kvinna i Vingåker att hon är Jungfru Maria återfödd och har direktkontakt med Gud. För sina följare blir hon den älskade andliga ledaren. Men gemenskapen liknar allt mer en sekt.

Lilly och hennes lärjungar bildar rörelsen World Light Center som kommer att kallas en av Sveriges märkligaste sekter. Lilly påstår sig vara världsfrälsare men avhoppare vittnar om att hon under tjugo år styr med hot och våld. Barnen är särskilt utsatta.

När ska samhället kliva in? Var går gränsen mellan religionsfrihet och fri vilja? Här är berättelsen om Gudmodern och hennes lärjungar som skakade Sverige strax före millennieskiftet.