Text till svensk sub header

En förälders dagbok

Producerat på uppdrag av UR
Lyssna och läs mer här

Programmet handlar om att vara förälder till barn som går igenom en kris och om den utmanande relationen mellan barn och vuxen sett ur föräldrarnas perspektiv. Föräldrar till barn som mår dåligt berättar om resan och vad det har inneburit att behöva hjälp utifrån för att kunna hantera sitt barns vardag. Dokumentära intervjuer återskapas av skådespelare, och via dramatiserade dagboksinlägg som inramning följer vi förälderns berättelse från när det hela började, eskalerade, vände och landade i en hanterlig vardag.