Text till svensk sub header

Kunskapsverket – historia

Producerat på uppdrag av
Lyssna hos Utbildningsradion
Lyssna i iTunes

Kunskapsverket –Historia är en poddserie om historia producerad för Utbildningsradion. Serien är tänkt som inspiration, uppstart eller fördjupning av ett historiearbete för grundskolans årskurs7-9 eller gymnasieskolans första kurser i historia.

Programmen gör nedslag i många centrala händelser i historien med betoning på 1800-och 1900-talshistoria. I varje avsnitt möter vi en person. Ofta är det en känd historisk person, men även okända personer som levde då, får illustrera hur det var att leva där och då.

Målet är att öka elevernas kunskap, men även deras förståelse och engagemang genom att stärka deras historiemedvetenhet; insikten att vi alla är en del av historien. Det finns 20 fristående avsnitt i serien. Dessa finns dessutom i fyra olika versioner som går att ta del av på URPlay och Access.

Kunskapsverket är producerat av Filt 2020. Producent: Olivia Sandell Billström, programledare: Siri von Malmborg, reporter: Alice Lööf.