Tekst til norsk sub header

Ut av stillheten – historier om partnervold

Vold i nære relasjoner er et verdensomfattende, alvorlig helseproblem. Dette er en dokumentarserie med historier fra personer som selv har blitt utsatt for partnervold og med fagfolk som jobber med tematikken. Den er for deg som selv er utsatt og som behøver å vite at du ikke er alene og at det er hjelp å få.  Den er også for deg som er pårørende til en som lever med vold og den er til deg som arbeider med mennesker som er utsatte eller har vært utsatt for vold. 

Serien er produsert av Filt Oslo for Universitetet i Oslo. Manus/intervju: Madeleine Schultz. Produsent: Anne Gerd Grimsby Haarr. Lyddesign: Mörmaid.