Tekst til norsk sub header

Lyddrama på pensum

Produsert på oppdrag fra

Hvordan kan podkast supplere tradisjonelle læremidler i skolen?

Siden 2018 har vi utforsket dette spørsmålet med oppdragsgiver Fagbokforlaget. Svarene har så langt resultert i to podkastproduksjoner:

Lyddrama om grunnlovsåret 1814 (8. trinn) – 2020
Manus: Anne Gerd Grimsby Haarr. Regi: Tine Eide. Produsent: Peter Daatland. Skuespillere: John Emil Jørgensrud, Eldar Skar, Trond Halbo, Andrea Thiis-Evensen, Kirsten Høeg. Redaktør: Ellen Glimstad, Fagbokforlaget.

Grafisk produksjonsteknikk (vg3, 4 episoder) – 2019
Forteller: Kari Slaatsveen. Reportere: Peter Daatland, Lars Kristian Øverland og Regine Døsen Kristoffersen. Produsent: Peter Daatland. Redaktør: Ellen Glimstad, Fagbokforlaget.