Tekst til norsk sub header

Løten lyd

Produsert på oppdrag fra

Lyd aktiverer fantasien. Lyd er identitet. I et moderne, visuelt samfunn er hørselen nærmest en glemt sans. Noe vi tar for gitt til den ikke fungerer lenger. I pionérprosjektet «Løten lyd» har 800 skoleelever lyttet, fanget – og skapt – lyden av hjemstedet Løten i Hedmark.

Podkastverkstedene ble holdt i oktober-november 2018. Samtlige grunnskoleelever i Løten kommune deltok. Elevenes lydopptak ble deretter klippet sammen til podkaster og presentert på en elevforestilling i Løten kino.

Kunsterisk leder: Peter Daatland, Filt Oslo.
Podkastundervisning Løten ungdomsskole: Sven Arild Storberget og Peter Daatland.
Komposisjonsverksted 1.-7. trinn ved Jønsrud, Lund, Østvang og Ådalsbruk: Rune Rebne og studentene Anna Linh Berg, Harald Jordal og Martin Langerød fra Norges Musikkhøgskole.
Klipp og miks: Daniel Daatland.

«Løten lyd» er et prosjekt fra Den kulturelle skolesekken, utformet av Filt Oslo for Turnéorganisasjonen og Løten kommune.