FILT OSLO SØKER PRODUSENT OG KONSEPTUTVIKLER Läs mer.

Internpodkast for DNB

Historiefortellende podkast om intern strategi for DNBs 8000 ansatte.

Produsert av Tine Eide for Filt Oslo.